Thông báo: Kết quả cuộc thi sáng tác Slogan công ty CEC Việt Nam

Sau thời gian 10 tháng phát động Cuộc thi "Sáng tác slogan - Công ty TNHH CEC Việt Nam", Ban tổ chức đã nhận được 52 tác phẩm dự thi từ các tác giả cả nước tham gia


Báo nông nghiệp
hacas
0826 297 666