Tin tức & Sự kiện

thong-bao-ket-qua-cuoc-thi-sang-tac-slogan-cong-ty-cec-viet-nam

Thông báo: Kết quả cuộc thi sáng tác Slogan công ty CEC Việt Nam

Ngày đăng: 26-12-2017  -  Lượt xem: 1001
Sau thời gian 10 tháng phát động Cuộc thi "Sáng tác slogan - Công ty TNHH CEC Việt Nam", Ban tổ chức đã nhận được 52 tác phẩm dự thi từ các tác giả cả nước tham gia ...

bai-du-thi-slogal-cec-cua-tac-gia-ho-sy-khai-bdt9

Bài dự thi Slogal CEC của tác giả Hồ Sỹ Khải - BDT9

Ngày đăng: 20-12-2017  -  Lượt xem: 820
...

bai-du-thi-slogal-cec-cua-tac-gia-ho-sy-khai-bdt8

Bài dự thi Slogal CEC của tác giả Hồ Sỹ Khải - BDT8

Ngày đăng: 20-12-2017  -  Lượt xem: 803
...

bai-du-thi-slogal-cec-cua-tac-gia-ho-sy-khai-bdt7

Bài dự thi Slogal CEC của tác giả Hồ Sỹ Khải - BDT7

Ngày đăng: 20-12-2017  -  Lượt xem: 759
...

bai-du-thi-slogal-cec-cua-tac-gia-ho-sy-khai-bdt6

Bài dự thi Slogal CEC của tác giả Hồ Sỹ Khải - BDT6

Ngày đăng: 20-12-2017  -  Lượt xem: 721
...

bai-du-thi-slogal-cec-cua-tac-gia-ho-sy-khai-bdt5

Bài dự thi Slogal CEC của tác giả Hồ Sỹ Khải - BDT5

Ngày đăng: 20-12-2017  -  Lượt xem: 741
...

bai-du-thi-slogal-cec-cua-tac-gia-ho-sy-khai-bdt4

Bài dự thi Slogal CEC của tác giả Hồ Sỹ Khải - BDT4

Ngày đăng: 20-12-2017  -  Lượt xem: 329
...

bai-du-thi-slogal-cec-cua-tac-gia-ho-sy-khai-bdt3

Bài dự thi Slogal CEC của tác giả Hồ Sỹ Khải - BDT3

Ngày đăng: 20-12-2017  -  Lượt xem: 291
...

bai-du-thi-slogal-cec-cua-tac-gia-ho-sy-khai-bdt2

Bài dự thi Slogal CEC của tác giả Hồ Sỹ Khải - BDT2

Ngày đăng: 20-12-2017  -  Lượt xem: 309
...

bai-du-thi-slogal-cec-cua-tac-gia-ho-sy-khai

Bài dự thi Slogal CEC của tác giả Hồ Sỹ Khải

Ngày đăng: 20-12-2017  -  Lượt xem: 647
...
Báo nông nghiệp
hacas
0826 297 666