Bài dự thi Slogal CEC của tác giả Đặng Đình Quý

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN
  CÔNG TY TNHH CEC VIỆT NAM
  (VIET NAM CHEMICAL ENVIRONMENT COMPANY LIMITED)


  Kính gửi: CÔNG TY TNHH CEC VIỆT NAM
  Tên tôi là: Đặng Đình Qúy
  Ngày sinh: 05/09/1984
  Điện thoại: 0911.664.xxx
  Nơi công tác: ...........................................................................................................................
              Sau khi nghiên cứu kỹ các quy định của Ban tổ chức về điều kiện và thể lệ tham dự cuộc thi sáng tác Slogan cho công ty CEC VIỆT NAM, tôi đã hiểu rõ và đồng ý đăng ký tham gia cuộc thi này như sau:

  * Tác phẩm là câu slogan:
  1. CEC - Mang trù phú đến những cánh đồng.
      CEC - Bring richness to the fields.

  2. CEC - Mang trù phú trên những cánh đồng.
  * Bản thuyết minh ý tưởng (không quá 300 từ):
  Trên 70% dân số Việt Nam là nông dân. Nền nông nghiệp và những cánh đồng gắn liền với dân tộc Việt Nam kể từ khi lập quốc. Chính vì thế sự trù phú trên những cánh đồng với mùa màng no ấm chính là ước vọng của những người nông dân bao đời.
  Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và nông nghiệp được định hướng là vai trò trụ cột trong nền kinh tế. Chính vì thế sự lựa chọn về sự trù phú, giàu có và thịnh vượng trên những cánh đồng là một câu khẩu hiệu khó có thể có ý nghĩa hơn trong việc định vị thương hiệu của công ty trong cảm nhận của các nông hộ.

  CEC - Mang trù phú đến những cánh đồng.
  CEC - Bring to the plains rich.
   
  Tôi xin cam kết:
  1. Câu Slogan nêu trên là do tôi dự sáng tác và chưa được công bố, sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Câu Slogan của tôi không trùng lặp, sao chép hoặc được mô phỏng tương tự với các Slogan của các thương hiệu khác đã được đăng ký bản quyền.
  2. Nếu được nhận giải thưởng, tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của Ban tổ chức và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan sau khi đã nhận giải.
  3. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của bản đăng ký dự thi.
                                                                                    
    Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2017
  Người đăng ký dự thi
   
  Đặng Đình Qúy
   
Báo nông nghiệp
hacas
0826 297 666